Onkologičtí a jinak vážně nemocní lidé a stejně tak jejich blízcí potřebují veškerou podporu, kterou mohou ve své velmi náročné situaci obdržet.
Právě proto se SKF rozhodla podpořit naši organizaci PRO Gaudia, která těmto lidem formou konzultace a terapie ulehčuje tíhu, která na ně doléhá.

Psychické zdraví může být v období těžké fyzické nemoci opomíjeno a právě to nezisková organizace PRO Gaudia mění. Vedle této neziskové organizace podporuje SKF i další osoby v komplikovaných životních situacích – děti z dětských domovů a pacienty v hospicu.
A čím se zabývá samotná firma SKF? Začínala u patentu samonosného ložiska v roce 1907, dnes už nabízí široký sortiment nejen ložisek, ale i mazacích systémů, řetězů, řemenů až po vibrační diagnostiku, zabezpečovací a monitorovací systémy a školí činnost. V letošním roce slaví SKF CZ sto let svého nepřetržitého obchodního působení v Čechách.

Pobočka v Praze byla založena 27. října roku 1919, o skoro deset let později SKF vystavěla vlastní budovu v pražských Holešovicích, v které sídlí dodnes. Zaměstnanci SKF se zúčastnili Pražského povstání a po válce byli zavaleni prací, jelikož ložiska SKF reprezentovala 95 % jejich spotřeby v celém Československu. Za komunismu mohla firma obchodovat pouze skrze podnik zahraničního obchodu Kovo. Minulý režim znesnadňoval její činnost, ale zaměstnanci vytrvali a rok po sametové revoluci SKF už vystavovala první přímé faktury odběratelům a začala budovat síť autorizovaných distributorů. Díky své píli získala SKF v roce 1997 mezinárodní certifikát kvality ISO 9002 a v roce 2015 otevřela v chodovském výrobním závodě na mazací systémy novou halu s ekologickým certifikátem LEED Platinum.

Firma je proslulá především zmiňovanými ložisky, patent soudečkového ložiska ostatně letos slaví také sto let. V současnosti se SKF soustředí především na probíhající přesun k tzv. Průmyslu 4.0. V praxi to znamená digitalizaci výroby, datovou analytiku a s ní spojenou například vibrační diagnostiku, či prediktivní údržbu, díky které se stroje opravují ještě dříve, než se závada projeví na jejich funkčnosti.

Aktivní je také v přesunu od prodeje produktů k smlouvám založeným na výkonnosti. Z obchodního vztahu se díky nim stává mnohem užší spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem produktů a služeb, jejichž cílem je co nejvyšší výkonnost zařízení. Takový vztah následně šetří peníze i čas dříve vynaložený na sporadické opravy po havarování stroje a nahrazuje je předběžnými kontrolami a včasnou údržbou.